Wysyłka, zwrot towaru

IV. Dostawa i wysyłka towaru.
1. Sprzedawca dostarcza zamówione Towary zgodnie ze sposobem  wysyłki wybranej przez klienta w momencie składania zamówienia.
2. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres podany w złożonym Zamówieniu.
3. Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w biurze firmy CSU Medaid przy ulicy Malwowa 37A w Poznaniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
4. Zamówiony Towar wysyłany jest najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia otrzymania wpłaty na konto
5. W przypadku wyboru wysyłki za pobraniem towar wysyłany jest w kolejnym dniu roboczym.
6. W przypadku zamówienia składającego się z kilku produktów, zostaną one wysłane w jednej paczce a koszty ich wysyłki zostaną przeliczone przez system wysyłkowy sklepu.
7. Wysyłka towaru następuje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
8. W przypadku wysyłki za pobraniem następuje ona najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
9. Do powyższych reguł nie odnoszą się produkty, które w swoim opisie posiadają podany czas wysyłki. Wydłużony czas wysyłki liczony jest od momentu zaksięgowania przelewu na koncie firmowym.

IX. Postępowanie reklamacyjne.
1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do Sprzedawcy. 
3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i określać dane Klienta, jego adres, numer  Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 
4. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar, klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej paczki. W przypadku stwierdzenia  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,  niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 
5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
6. Koszty wysyłki reklamowanego produktu ponosi Kupujący. Koszty odesłania reklamowanego produktu, w przypadku zasadności reklamacji ponosi Sprzedający.

Wyślij wiadomość