Karta podarunkowa – kurs KPP Kraków

1 350,00

Karta ważna 6 miesięcy od dnia zakupu.
Kupon wysyłany mailowo lub listownie.
Można go zrealizować tylko na kursach w Krakowie.

najniższa cena z ostatnich 30 dni 1 350,00 SKU: M-KPKPP-K Kategoria:

🎀 Daj bliskim możliwość wyboru. Kup kartę podarunkową 🎀

🌐 Sprawdź naszą ofertę już teraz na www.kursyratownictwa.pl !

W galerii prezentujemy zdjęcia ze standardowych kursów KPP, pod tym adresem znajdziesz zdjęcia z symulacji i szkoleń prowadzonych wyłącznie dla strażaków OSP i PSP zgodnie z programem kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Cel główny kursu KPP:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1)   utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)   zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
3)   kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
4)   kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

WYMAGANIA I KWALIFIKACJE – sprawdź czy możesz wziąć udział w kursie:

I opcja: KURS Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy zakończony otrzymaniem tytułu ratownika.

  1. Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Stan zdrowia kandydata pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu prowadzącego kurs wydaje zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin (prowadzimy również nieobowiązkowe Kursy Recertyfikacyjne Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy).

Zakres wiedzy przekazanej na kursie – 66 godzin

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne.
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu.
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe.
5. Poszkodowany nieprzytomny.
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne).
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
8. Wstrząs.
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka.
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia.
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. Pobierz PEŁNY ZAKRES KURSU KPP (pdf)Program oraz forma organizowanego przez Medaid Kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy są zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Proponujemy zobaczyć również

Wyślij wiadomość